Hjälp oss på Internet
Vill Ni hjälpa till med att få ut information om Annelie på internet, kan Ni lägga in nedanstående logo på Er hemsida med länk hit.

Kopiera någon av nedanstående logo-bilder (.GIF) till skrivbordet.
Placera bildfilen i Er Web server.


Saknad - Annelie Ojonen

Infoga följande HTML kod i Er hemsida:
Glöm ej att skriva in sökvägen, där bilden är placerad.

<A HREF="http://www.annelieojonen.se/"><IMG SRC="SKRIV IN ER SÖKVÄG TILL LOGO-BILDEN HÄR" WIDTH="31" HEIGHT="88" BORDER="0" ALT="Saknad - Annelie Ojonen"></A> Placera bildfilen i Er Web server.


Saknad - Annelie Ojonen

Infoga följande HTML kod i Er hemsida:
Glöm ej att skriva in sökvägen, där bilden är placerad.

<A HREF="http://www.annelieojonen.se/"><IMG SRC="SKRIV IN ER SÖKVÄG TILL LOGO-BILDEN HÄR" WIDTH="88" HEIGHT="46" BORDER="0" ALT="Saknad - Annelie Ojonen"></A>


Saknad - Annelie Ojonen

Infoga följande HTML kod i Er hemsida:
Glöm ej att skriva in sökvägen, där bilden är placerad.

<A HREF="http://www.annelieojonen.se/"><IMG SRC="SKRIV IN ER SÖKVÄG TILL LOGO-BILDEN HÄR" WIDTH="53" HEIGHT="46" BORDER="0" ALT="Saknad - Annelie Ojonen"></A>


Saknad - Annelie Ojonen

Infoga följande HTML kod i Er hemsida:
Glöm ej att skriva in sökvägen, där bilden är placerad.

<A HREF="http://www.annelieojonen.se/"><IMG SRC="SKRIV IN ER SÖKVÄG TILL LOGO-BILDEN HÄR" WIDTH="468" HEIGHT="60" BORDER="0" ALT="Saknad - Annelie Ojonen"></A> Placera bildfilen i Er Web server.


VILLKOR:

  • Det måste alltid finnas en aktiv länk till denna websida.
  • Logo-bilden får ej ändras på något sätt. (utseende, storlek, text etc.)
  • Ni får inte placera logo-bilden på sidor som på något sätt misskrediterar Annelie Ojonen.

Copyright© Lars Rudin